Ana Sayfa

Heykellerimiz Atatürk HeykelleriRölyeflerBüstlerDekoratif HeykellerUygulamalarAnıt Heykeller

Referanslar Atölyem Projelerimiz Video Galeri Hakkımızda İletişim

Heykel Gizlilik Sözleşmesi

Heykel Gizlilik Sözleşmesi
Sözleşmede tanımlanan işler esnasında işveren tarafından firmamıza açıklanan herhangi bir proje ile ilgili fikir, iş, metod, ilerleme ticari sır, yada diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali ve teknik bilgiler sır olarak kabul edilir.

İş bu sözleşmede söz konusu edilen konular ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşveren kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İşveren tarafından firmamıza teslim edilmiş her türlü belge ve bilginin, işverenin rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin işveren tarafından öğrenilmesi halinde, firmamız bundan dolayı sorumlu olmayacaktır.

İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile firmamızın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararının tazmin edilmesini kabul ve taahhüt eder.
Ana Sayfa Kimlerle Çalıştık Tüm Çalışmalar Heykel Atölyesi Makale İletişim Gizlilik Sözleşmesi Heykel İmalatı
Çalışma Saatlerimiz : 08:00 ile 22:00 | Bilgi İçin E-Mail: bilgi@doganheykel.com | Telefon : 0535 607 04 77
Heykel Gizlilik Sözleşmesi - heykel yapımı - Copyright 2017 ©